E-koolituskeskkonda loodud kursus on mõeldud valimiskomisjoni liikmetele ja vaatlejatele. Kursusel võivad osaleda aga ka kõik teised soovijad, et testida oma teadmisi või rohkem teada saada valimiste läbiviimisest. Läbimiseks kulub 1-2 tundi. Registreerimine on kohustuslik, et oleks võimalik testide sooritamisel vahepealne seis salvestada ja hiljem jätkata.

Teemad käsitlevad vaatlemist, hääletamise liike ja loomulikult ka hääletamise ettevalmistamist, vahendeid (sh valijate nimekirjad, hääletamiskastid, ümbrikud), hääletamise läbiviimist ning hääletamistulemuste kindlakstegemist.

Kasutatud materjal Riigikogu valimiste käsiraamat 2015.